Producten van hoge kwaliteit

Al onze producten zijn professioneel getest.

Lees meer

Disclaimer

Deze website is niet gericht op de verkoop van cannabis producten, maar is ter informatie opgesteld.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Coffeeshop Relax te Amsterdam. Deze Amsterdamse coffeeshops gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Coffeeshop Relax te Amsterdam geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De Coffeeshop Relax te Amsterdam website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Coffeeshop Relax te Amsterdam is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Coffeeshop Relax te Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Coffeeshop Relax te Amsterdam het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Coffeeshop Relax te Amsterdam herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Coffeeshop Relax te Amsterdam worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@coffeeshop-relax.com